top of page

    İKSAD SAYMANLIĞI

5253 sayılı Kanuna istinaden  İKSAD Tüzüğünün 11. maddesine göre kurulan saymanlığımız, Kurumumuzun her türlü iratları ile yurt içi ve yurt dışı faaliyetleri sebebiyle yaptığı harcamaların yanı sıra tüm idari gider ödemeleri, ihale ve mal-hizmet alım sözleşmelerinin hazırlanması, gerçekleştirilmesi ve muhasebeleştirilmesinden sorumludur. Saymanlığımızda iki hesap uzmanı, bir muhasebe denetçisi, saymanlık sekreteri ve iki büro personeli görev yapmaktadır. Saymanlığımız İKSAD Denetim Kurulu, İçişleri Bakanlığı ve Maliye Bakanlığı denetiminde İKSAD Tüzel Kişiliği'ni temsilen İKSAD Başkanı'na karşı sorumlu olarak faaliyetlerini yürütmektedir.

   

 

  Doç.Dr. Elvira NURLANOVA

 Sayman

Yüksek İstişare Heyeti Üyesi

bottom of page